Växtbäddar

Rotogräsfri jord ska användas.

Jordanalys enligt AL-metoden mg/100g lufttorr jord ska vara utförd. Protokoll ej äldre än tre månader ska överlämnas före planeringsarbetenas början. Jordförbättring utförs enligt anvisningar i jordanalysen.

Växtbädd för träd‐ och buskytor

Växtjord:

 • Mullhalt 5-10 vikts-%. Mullen ska vara väl humifierad, H 6-7. pH-värdet 6,0-7,0.
 • Halten finpartiklar, 0-0,002 ska vara mellan 8-12 vikts-%.
 • Halten grovt material, 2-20 mm, 10-20 vikts-%.
 • Halten sten och grovgrus, 20-50 mm, 0-5 vikts-%.
 • Näringsinnehåll vid AL-analys (mg/100g lufttorr jord) ska vara enligt klass III jordar.
 • Kväve, NO3 10-25
 • Fosfor, P 4-8
 • Kalium, K 8-16
 • Kalcium, Ca mängd, så att pH enligt ovan erhålles.
 • Kvoten K-Mg ska vara 1-2

Mineraljord:
Massor ur grupp 12b-13b enligt tabell DC/2, AMA Anläggning 20. Mullhalt 0-3%.

Befintlig terrass:
Terrass luckras till 200 mm djup. Då befintlig terrass används som mineraljord ska luckring ske till ett djup motsvarande mineraljordens tjocklek samt ytterligare 200 mm.

Terrassen ska synas och godkännas av kontrollant, anmälan till beställare 2 dagar före luckring.

Växtbäddens tjocklek:

 • Buskytor: 400 mm växtjord på 200 mm terrass
 • Träd: 400 mm växtjord på 300 mm mineraljord på 200 mm terrass

Växtbädd för gräsyta
Växtjord 100 mm, mineraljord 200 mm, terrass luckras till 200 mm djup.

Växtjord:
Jorden ska uppfylla krav på jord för växtbädd till gräsytor enligt AMA Anläggning 20.

Mineraljord:
Massor ur grupp 12b-13b enligt tabell DC/2, AMA Anläggning 20.

Växtbädd för gräsytor ska krattas och lättvältas innan sådd eller torvläggning.

Dela sidan

Titel
Växtbäddar
Beskrivning
Anvisning för växtbäddar
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-mark/vaxtbaddar/vaxtbaddar.partial.html