Allmänt

För att skapa en enhetlighet i dokumentation och märkning över fastighetsbeståndets tekniska installationer är märksystemet uppbyggt hierarkiskt där fastigheten anges som den högsta nivån och där man via undernivåer når ned till en enskild komponent.

Märksystem

Bild som beskriver nivåerna hierarkiskt i en schematisk figur
(Figur: Bild som beskriver nivåerna hierarkiskt i en schematisk figur)

Nivå 1 Fastighet
Fyra siffror enligt fastighetsnummer.

Nivå 2 System
Två till fyra bokstavstecken enligt tabell över systemtyper samt tillägg för löpnummer. Fler tecken tillåts för rumsnummer.

Nivå 3 Komponent
Apparatbeskrivande beteckning enligt tabell över komponentbeteckningar. Beteckning för funktion i datorsystem kan läggas till efter komponentbeteckning.

Märkning, skyltning och skyltlistor Omfattning av märkning avgörs i projekt och anges i projektets handlingar. Denna anvisning ska således arbetas in i respektive projekt ej hänvisas till.

Hur märkning och skyltning ska utföras ska vara utrett i projektet och framgå i den tekniska beskrivningen. Mha denna projekteringsanvisning, AMA kod samt vad som utretts i projektet. Det ska därför inte råda tvivel om hur det ska utföras. Beställaren vill INTE ha skyltlistor mailade till sig för godkännande. Ev.frågor tas upp i tekniskt samråd med teknikspecialist för respektive disciplin.

Dela sidan

Titel
Märksystem tekniska installationer - Allmänt
Beskrivning
Märksystem tekniska installationer - Allmänt
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-marksystem-tekniska-installationer/allmant/allmant.partial.html