Komponentbeteckning

Funktion - _ Ersätts av funktion enl nedan
1 = Kontinuerligt reglerande
2 = Kontinuerligt begränsande
3 = Kontinuerligt styrande
4 = Kontinuerligt mätande
5 = Stegvis reglerande/styrande
6 = Stegvis larmande
7 = Stegvis larmande brand/rök
8 = Stegvis larmande frysrisk
9 = Övrig funktion

Tabell: Komponentbeteckning - Funktioner

Komponentnamn Förklaring Funktion
Givare
GF_ n1 Flödesgivare
GL_ n Läge-, nivågivare
GM_ n Fuktgivare
GN_ n Närvarogivare
GP_ n Tryckgivare
GS_ n Hastighetsgivare
GT_ n Temperaturgivare
GQ_ n Koncentrationsgivare
GX_ n Rökgivare
Ställdon för spjäll
ST1n Spjällställdon tvåläges
ST2n Spjällställdon tvåläges med fjäderåtergång
ST4n Spjällställdon kontinuerligt
ST5n Spjällställdon kontinuerligt med fjäderåtergång
ST6pn2 Spjällställdon brand/brandgas, tvåläges med fjäderåtergång
ST7pn Spjällställdon rökevakuering, tvåläges med fjäderåtergång
ST8pn Spjällställdon flerfunktion, kontinuerlig med fjäderåtergång
Ställdon för ventil
SV1n Tvåvägs, kontinuerlig verkan. Placering primärkrets
SV2n Tvåvägs, kontinuerlig verkan. Placering sekundärkrets
SV3n Trevägs, kontinuerlig verkan. Placering sekundärkrets
SV4n Tvåläges växelventil
SV5n Trevägs, kontinuerlig verkan. Placering köldbärarsystem
SV6n Trevägs, kontinuerlig verkan. Placering VÅ-krets
SV8n Trevägs, kontinuerlig verkan. Placering tappvarmvatten
El- och värmemängdsmätare
ME4n Elmätare
MQ4n Värmemängdsmätare
Luftbehandling
CF Cirkulationsfläkt
EXP Expansionskärl
FF Frånluftsfläkt
LF Luftfuktare
LK Luftkylare
LKÅ Lyftkylare, återvinning
LR Luftrenare
LV Luftvärmare
LVÅ Lyftvärmare, återvinning
NL Nödlarm
P_ Pump 1=värme, 2=kyla, 3=återvinning
PVÅ Plattvärmeväxlare
RVÅ Roterande värmeväxlare
SHG Shuntgrupp (endast för RE)
SN Timer
TF Lyftvärmare, återvinning
Vätskekopplad återv
YG Ytterväggsgaller
YG10-YG19 Uteluftsgaller
YG20-YG29 Avluftsgaller
YG30-YG39 Vakant
TH Takhuvar
TH10-TH19 Uteluftshuv
TH20-TH29 Avluftshuv
TH30-TH39 Kombihuv
TD Tilluftsdon
TD10-TD19 Takspridare
TD20-TD29 Bakkantsdon
TD40-TD49 Låginpulsdon
TD50-TD59 Vakant
TBA10-19 Tilluftsbaffel
FD Frånluftsdon
FD10-FD19 Kontrollventil
FD20-FD29 Galler
FD30-FD39 Rektangulärt luftdon
FD40-FD49 Cirkulärt luftdon
FD50-FD59 Kåpa, matlagning
FD60-FD69 Kåpa, disk
FD70-FD79 Kåpa kolfilter
FD80-FD89 Vakant
ÖD Överluftsdon
ÖD10-ÖD19 Väggdon
ÖD20-ÖD29 Rektangulärt luftdon
ÖD30-ÖD39 Cirkulärt luftdon
ÖD40-ÖD49 Vakant
LD Ljuddämpare
LD10-LD19 Cirkulär med cirkulär anslutning
LD20-LD29 Rektangulär med cirkulär anslutning
LD30-LD39 Rektangulär med rektangulär anslutning
LD40-LD49 Rektangulär vinkelljuddämpare
LD50-LD59 Vakant
RL Renslucka
RL10-RL19 Cirkulär renslucka
RL20-RL29 Cirkulär renslucka, isolerad
RL30-RL39 Rektangulär renslucka
RL40-RL49 Rektangulär renslucka, isolerad
RL50-RL59 Renslucka för svartplåtskanal
SP Spjäll
SP10-SP19 Cirkulärt injusteringsspjäll handmanövrerat med mätuttag
SP20-SP29 Cirkulärt injusteringsspjäll handmanövrerat utan mätuttag
SP30-SP39 Rektangulärt injusteringsspjäll handmanövrerat med mätuttag
SP40-SP49 Rektangulärt injusteringsspjäll handmanövrerat utan mätuttag
SP50-SP59 Cirkulärt, utförande med axel och hylla för motordrift
SP60-SP69 Rektangulärt, utförande med axel och hylla för motordrift
SP70-SP79 Cirkulärt, med ställdon
SP80-SP81 Rektangulärt, med ställdon
SP90-SP91 Backspjäll, jalusislutare
KD Konstantflödesdon
KD10-KD19 Cirkulärt konstantflödesdon
KD20-KD29 Rektangulärt konstantflödesdon
KD30-KD39 Vakant
VD Variabelflödesdon
VD10-VD19 Cirkulärt variabelflödesdon
VD20-VD29 Rektangulärt variabelflödesdon
VD30-VD39 Vakant
KT Konstanttrycksdon
KT10-KT19 Cirkulärt konstanttrycksdon
KT20-KT29 Rektangulärt konstanttrycksdon
KT30-KT39 Vakant
BS Brandspjäll
BS10-BS19 Cirkulärt brand/brandgasspjäll
BS20-BS29 Rektangulärt brand/brandgasspjäll
BS30-BS29 Cirkulärt brandgasspjäll
BS40-BS49 Rektangulärt brandgasspjäll
BS50-BS59 Vakant
Övrigt
BD Blandningsdon
MU Mätuttag
MD Mätdon
FLA Fördelningslåda
SLA Samlingslåda
Värme, vatten, kyla
EXP Expansionskärl
SHG Shuntgrupp (endast för RE)
P_ Pump Följer numrering på shuntgrupp
KK Kylkompressor
VKA Vattenkylaggregat
STPRx Stuprör (anslutning)
KMK Kylmedelskylare
EVx Kondensor, förångare, köldmedievärmeväxlare
VVX Värmeväxlare
TMx Tvättmaskin
TTx Torktumlare
NDBx Nedstigningsbrunn
EPx Elpanna
FIXx Fixering av ledning
KPx Kompensator
RGFx Rörgenomföring
RAx Rensanordning
B10-B19 Brunn, plast
B20-B29 Brunn, plast med luktstopp
B30-B39 Brunn, rostfri
B40-B49 Brunn, rostfri med luktstopp
B50-B59 Brunn storkök modell ”golvmopp”
B60-B69 Brunn typ spärrbrunn
B70-B79 Brunn typ golvränna
SPGx Spygatt
KAVx Kondensavledare
ALx Avluftare
HTx Handdukstork
KBEx Egenkonvektionsbaffel
KBTx Tilluftsbaffel
DBx Diskbänk
TSx Tvättställ
Aux Autoklav
Ux Urinal
TBx Tvättbänk
UBx Utslagsback
VKx Vattenklosett
VLx Vattenlås
TVx Tappventil
VUKx Väggvattenutkastare
BLx Blandare
NDx Nöddusch
ÖDx Ögondusch
SLHx Slanghylla
AVx1 Avstängningsventil
RVx1 Injusteringsventil
SVx1 Styrventil
ÖVx1 Överströmningsventil
BVx1 Backventil
SÄVx Säkerhetsventil
ÅSx Återsugningsskydd
VAKx Vacuumventil

Tabell: Komponentbeteckning

  • Ventiler i tappvattensystem löpnumreras i 20-serie
  • Ventiler i kylsystem löpnumreras i 50-serie
  • Ventiler i värmesystem löpnumreras i 60-serie

Dela sidan

Titel
Märksystem tekniska installationer - Komponentbeteckningar
Beskrivning
Märksystem tekniska installationer - Komponentbeteckningar
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-marksystem-tekniska-installationer/komponentbeteckningar/komponentbeteckningar.partial.html