Materialbeteckningar

Ventilation
Materialtyp Förklaring
Ingen siffra Varmförzinkad stålplåt
2 Kallvalsad stålplåt
3 Plast
4 Rostfritt stål
5 Aluminium
6 Flexibel slang
7 Gips
8 Vakant

Tabell: Ventilation

Kanalbehandling
Materialtyp Förklaring
1 Pulverlackad
2 Invändig PVC
3 Vakant
Utan kod = obehandlad

Tabell: Kanalbehandling

Luftbehandlingsaggregat
Materialtyp Förklaring
11 LB11
12 LB12
13 LB13
Enligt ovan Enligt ovan

Tabell: Luftbehandlingsaggregat

Isolering
Materialtyp Förklaring
V_/ Värmeisolering samt kod för tjocklek och eventuellt ytskikt eller material
B_/ Brandisolering samt kod för EI-klass och eventuella ytskikt
L_/ Ljudisolering
K_/ Kondensisolering
/_1 Med aluminiumfolie
/_2 Skiva
/_3 Komfortytskikt

Tabell: Isolering

Värmeisolering Tjocklek Material
V1 40 mm utv. Mineralull
V2 50 mm utv. Mineralull
V3 60 mm utv. Mineralull
V4 80 mm utv. Mineralull
V5 100 mm utv. Mineralull
V6 120 mm utv. Mineralull
V7 150 mm utv. Mineralull
V8 Vakant Mineralull
V11 40 mm utv. Mineralull + plastplåt
V21 50 mm utv. Mineralull + plastplåt
V31 60 mm utv. Mineralull + plastplåt
V41 80 mm utv. Mineralull + plastplåt
V51 100 mm utv. Mineralull + plastplåt
V61 120 mm utv. Mineralull + plastplåt
V71 150 mm utv. Mineralull + plastplåt
V81 Vakant Mineralull + plastplåt
V12 40 mm utv. Mineralull + kf.
V22 50 mm utv. Mineralull + kf.
V32 60 mm utv. Mineralull + kf.
V42 80 mm utv. Mineralull + kf.
V52 100 mm utv. Mineralull + kf.
V62 120 mm utv. Mineralull + kf.
V72 150 mm utv. Mineralull + kf.
V82 Vakant Mineralull + kf.
V13 40 mm utv. Mineralull + al.
V23 50 mm utv. Mineralull + al.
V33 60 mm utv. Mineralull + al.
V43 80 mm utv. Mineralull + al.
V53 100 mm utv. Mineralull + al.
V63 120 mm utv. Mineralull + al.
V73 150 mm utv. Mineralull + al.
V83 Vakant Mineralull + al.

Tabell: Värmeisolering

Brandisolering Klass Material
B1 EI30 Mineralull
B14 EI30 Mineralull + al.
B2 EI60 Mineralull
B24 EI60 Mineralull + al.
B3 EI120 Mineralull
B34 EI120 Mineralull + al.

Tabell: Brandisolering

Kondensisolering Tjocklek Material
K1 13 mm Cellgummi
K2 19 mm Cellgummi
K3 25 mm Cellgummi
K4 32 mm Cellgummi
K5 40 mm Cellgummi
K6 vakant Cellgummi

Tabell: Kondensisolering

Ljudisolering Tjocklek Material
L1 30 mm Mineralull
L11 30 mm Mineralull + platsplåt
L2 50 mm Mineralull
L21 50 mm Mineralull + platsplåt
L3 100 mm Mineralull
L31 100 mm Mineralull + platsplåt
L4 vakant Mineralull

Tabell: Ljudisolering

Rör
1x Ledningar av gjutjärnsrör
11 MA-rör
2 Ledningar av stålrör
21 Ledningar av skyddsmålade stålrör
22 Ledningar av ståltuber
23 Ledningar av tryckkärlsstål, svetsade
24 Ledningar av tunnväggiga elförzinkade stålrör
31 Ledningar av raka kopparrör
32 Ledningar av plastbelagda kopparrör, typ prisolrör
33 Ledn. av isolerade plastbelagda kopparrör typ, plusprisol
34 Vakant
41 Ledningar av rostfritt stål, ej tryckkärlsstål
42 Ledningar av rostfritt stål, avloppsrör
43 Ledningar av rostfritt stål, tryckkärlsstål
44 Vakant
51 Ledningar av PE-rör, standardiserade tryckrör
52 Ledningar av PEX-rör, utan diffusionstätning
53 Ledningar av PEX-rör, med diffusionstätning
54 Ledningar av PP-rör, standardiserade tryckrör
55 Ledningar av PE-rör, standardiserade inomhusavloppsrör
56 Ledningar av PP-rör, standardiserade inomhusavloppsrör
57 Vakant

Tabell: Rör

Värmeisolering Kommentar Material
V1 Mineralull
V11 Om sammansatt välj denna* Mineralull + kf.**
V12 Mineralull + plastplåt
V13 Mineralull +kf+ plastplåt
V14 Mineralull + aluminiumplåt
V15 Mineralull+kf+aluminiumplåt
V2 Mineralull
V21 Om sammansatt välj denna* Mineralull + kf.**
V22 Mineralull + plastplåt
V23 Mineralull +kf+ plastplåt
V24 Mineralull + aluminiumplåt
V25 Mineralull+kf+aluminiumplåt
V3 Mineralull
V31 Om sammansatt välj denna* Mineralull + kf.**
V32 Mineralull + plastplåt
V33 Mineralull +kf+ plastplåt
V34 Mineralull + aluminiumplåt
V35 Mineralull+kf+aluminiumplåt
V4 Mineralull
V41 Om sammansatt välj denna* Mineralull + kf.**
V42 Mineralull + plastplåt
V43 Mineralull + kf + plastplåt
V44 Mineralull + aluminiumplåt
V45 Mineralull+kf+aluminiumplåt
V5 Mineralull
V51 Om sammansatt välj denna* Mineralull + kf.**
V52 Mineralull + plastplåt
V53 Mineralull +kf+ plastplåt
V54 Mineralull + aluminiumplåt
V55 Mineralull+kf+aluminiumplåt

Tabell: Värmeisolering

*Med sammansatt avses produkt där aluminiumfolie är förmonterad på mineralullsisolering.
**Kondensfolie

Exempel på textning

Luft

Materialbeteckning - Exempel på textning för luftsystem
Figur: Materialbeteckning - Exempel på textning för luftsystem

Rör

Materialbeteckning - Exempel på textning för rörsystem
Figur: Materialbeteckning - Exempel på textning för rörsystem

Dela sidan

Titel
Märksystem tekniska installationer - Materialbeteckningar
Beskrivning
Märksystem tekniska installationer - Materialbeteckningar
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-marksystem-tekniska-installationer/materialbeteckningar/materialbeteckningar.partial.html