Systemtyper

Systemtyp BSAB Systembeteckning Förklaring Kommentar
Tappvarmvatten- och avloppssystem 52
D Dagvatten
KV Kallvatten
S Spillvatten
VV Varmvatten
VVC Varmvatten cirk
FAV Fettavskiljare
Sprinklersystem 52
SPR Sprinkleranläggning
Kyl- och värmepumpsystem 55
FS Frysrum
KA Kylaggregat (sammansatta)
KB Köldbärarsystem
KM Köldmediesystem
KYM Kylmedelssystem
KY Kylanläggning
VPU Värmepumpsystem
Värmesystem 56
VA Varmluftsaggregat
VP Värmekrets primär
VS Värmekrets sekundär
VPU Värmepump
xyyy Rum, rumssystem x=Hus, y=Rum
ZON Zonreglering
Luftbehandlingssystem 57
CA Cirkulationsaggregat
FA Frånluftsaggregat
LB Luftbehandlingssystem
LK Separat luftkylare Eget system
LR Luftreningsaggregat
LV Luftvärmare Eget system
xyyy Rum, rumssystem x=Hus y=Rum
TA Tilluftsaggregat Eget system
ZON Zonreglering
ÅV Återvinningssystem
ÖA Överluftsaggregat Eget system
El och telesystem 6
BEL Belysningsanläggning
BLC Brandlarmscentral
IBC Inbrottslarmcentral
BGL Brandgaslucka
Transportsystem 7
HISS Hissystem
Styr- och övervakning 8
AS Apparatskåp

Tabell: Systemtyper

Dela sidan

Titel
Märksystem tekniska installationer - Systemtyper
Beskrivning
Märksystem tekniska installationer - Systemtyper
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-marksystem-tekniska-installationer/systemtyper/systemtyper.partial.html