Transportinstallationer

System
En hiss eller lyftbord räknas som ett system och märks med HISS samt ett löpnummer inom fastigheten.

Komponent
Komponentbeteckningen består av bokstäver enl. tabell (sid. 7) samt ett efterföljande löpnummer inom systemet.

Skyltning
Skylt ska vara graverad med svart text på vit bakgrund.

Skylt ska bestå av två rader text, varvid den övre raden har större och fetare typsnitt.

Text graveras med typsnitt ”Helvetica Medium” alternativt kan de graveras med typsnitt ”Gravyr”.

På den övre raden skrivs hissbenämningen och på den undre raden skrivs hissens P100-kod.

Skyltar monteras med skruvar/nitar och så att skylten ej skadas eller böjes.

Skylt ska monteras vid entréplan, i hisskorg och på apparatskåp.

Skyltlista skall alltid överlämnas till beställare för godkännande innan skyltar tillverkas.

Exempel skylt

Exempel på skylt i hiss

(Figur: Exempel skylt - Hiss)

Dela sidan

Titel
Märksystem tekniska installationer - Transportinstallationer
Beskrivning
Märksystem tekniska installationer - Transportinstallationer
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-marksystem-tekniska-installationer/transportinstallationer/transportinstallationer.partial.html