Att tänka på

  • Projektering enligt Miljöbyggnad hanteras parallellt med den övriga miljöstyrningen.
  • SISAB har miljö- och hälsoanknutna krav i flera av SISAB:s projekteringsanvisningar. Det gäller exempelvis akustik, byggnadsutformning, energi, radon, belysningsarmaturer, vitvarors energiklass, vegetationsskydd m.m. Dessa följs upp genom samråd med respektive anvisningsansvarig. Projektets miljösamordnare bör känna till innehållet i SISAB:s projekteringsanvisningar och Goda exempel, dels för att vid behov kunna hänvisa till miljökraven i dem, dels för att inte riskera att ställa motstridiga krav.

Dela sidan

Titel
Miljö - Att tänka på
Beskrivning
Miljö - Att tänka på
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-miljo/att-tanka-pa/att-tanka-pa.partial.html