Avstegshantering

Miljösamordnaren ska uppmuntra projektören och entreprenören att söka andra lösningar för att undvika avsteg och stödja dem i arbetet.

(Även miljösamordnaren kan upprätta avsteg.)

Om projektör/entreprenör inte avser att följa SISAB:s miljökrav ska denne fylla i SISAB:s avstegsblankett med en motivering. Avsteg från Projekteringsanvisning Miljö ska beslutas av SISAB:s projektansvarig i samråd med SISAB:s anvisningsansvarige, d.v.s. miljöansvarig. Projektets miljösamordnare ska bevaka att projektören/entreprenören fyller i avstegsblanketterna och vid behov göra utlåtanden på dem innan de lämnas till SISAB.

(Avsteg från projekteringsanvisning ska genomföras på blanketten ”Avsteg: Projekteringsanvisning” och avsteg från BVB ska genomföras på blanketten ”Avsteg: Byggvarubedömningen”)

Dela sidan

Titel
Miljö - Avstegshantering
Beskrivning
Miljö - Avstegshantering
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-miljo/avstegshantering/avstegshantering.partial.html