Avstegshantering

Miljösamordnaren ska uppmuntra projektören och entreprenören att söka andra lösningar för att undvika avsteg och stödja dem i arbetet. Även miljösamordnaren kan upprätta avsteg.

Om projektör/entreprenör inte avser att följa SISAB:s miljökrav ska denne fylla i SISAB:s avstegsblankett med en motivering. Avsteg från Projekteringsanvisning Miljö ska beslutas av SISAB:s projektansvarig i samråd med SISAB:s anvisningsansvarige, d.v.s. miljöansvarig. Projektets miljösamordnare ska bevaka att projektören/entreprenören fyller i avstegsblanketterna och vid behov göra utlåtanden på dem innan de lämnas till SISAB.

Avsteg från SISAB:s generella miljökrav formulerade i Miljökrav produktion görs via kravportalen: Avsteg: Projekteringsanvisningar – SISAB Kravportal

För produkter gäller BVBs avstegs blankett, som finns på: Avsteg och synpunkter (sisab.se)

Dela sidan

Titel
Miljö - Avstegshantering
Beskrivning
Miljö - Avstegshantering
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-miljo/avstegshantering/avstegshantering.partial.html