Bilagor och malldokument

Finns under mallfiler.

Bilagor

  1. Anvisning för klimatberäkningar, Vägledning för beräkning och redovisning av klimatutsläpp från nybyggnation.
  2. Gemensamma krav för cirkulärt byggande och bygg- och rivningsavfall
  3. Trafikverket, under mallar och stöd ”Mall redovisning drivmedel 2022, Miljökrav där Stockholm, Göteborg eller Malmö är beställare - Bransch (trafikverket.se)

Malldokument

  • Miljöinventering
  • Miljömål och –krav projektering
  • Miljökrav produktion
  • Kontroll Miljökrav produktion (protokollsmall)
  • Dokumentation

Dela sidan

Titel
Miljö - Bilagor
Beskrivning
Miljö - Bilagor
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-miljo/bilagor/bilagor.partial.html