Klimatdeklarationer

All nyproduktion som faller under Riksdagens lag om klimatdeklaration för byggnader (1) ska ta fram en klimatberäkning enligt lagen. Miljösamordnaren leder arbetet med att framställa en klimatdeklaration i de projekten som är träffade av lagkravet och ansvarar för att klimatdeklarationen som skickas in följer de lagkrav som är uppsatta av Boverket. Samtliga projekt som går under lagkravet ska därför ha en miljösamordnare.
Miljösamordnaren ansvarar även för att den färdigställda klimatdeklarationen skickas in till Boverket samband med slutbesked. I samband med att en klimatdeklaration skickas in ska SISAB:s miljöansvarige meddelas och klimatdeklarationen samt tillhörande beräkningar och annan dokumentation ska sparas på Antura. Vid behov kan erfarenheterna från framtagandet av klimatdeklarationen behöva gås igenom vid ett kort möte med SISAB:s miljöansvarige.

Anvisning för klimatberäkningar (bilaga 1) ska användas som stöddokument genom framtagningsprocessen och miljösamordnaren ansvarar för att uppfylla och rapportera in de utökade kraven i Anvisning för klimatberäkningar. Anvisning för klimatberäkningar är framtagen av Miljöförvaltningen, Stockholmshem, Familjebostäder, Svenska bostäder, SISAB och bygger på de anvisningar IVL tagit fram i samband med projektet ”klimatkrav till rimlig kostnad” . Eftersom anvisningen är framtagen tillsammans med Stockholm stads övriga bostadsbolag kan vissa skrivelser i anvisningarna vara irrelevanta för ett SISAB-projekt, skolor har exempelvis sällan garage. Kraven skall som alla andra krav därför alltid anpassas utifrån projektets omfattning. Avsteg från de utökade kraven som behandlas i Anvisning för klimatberäkningar går som avsteg mot SISAB:s projekteringsanvisning miljö.

Not 1. Dessa byggnader ska klimatdeklareras
Not 2. Anvisningar LCA-beräkning byggprojekt - IVL Svenska Miljöinstitutet

Dela sidan

Titel
Miljö - Klimatdeklarationer
Beskrivning
Miljö - Klimatdeklarationer
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-miljo/klimatdeklarationer/klimatdeklarationer.partial.html