Klimatdeklarationer

All nyproduktion som faller under Riksdagens lag om klimatdeklaration för byggnader ska ta fram en klimatberäkning enligt lagen. Miljösamordnaren leder arbetet med att framställa en klimatdeklaration i de projekten som träffas av lagkravet men ansvaret för att ta fram resurssammanställningen innefattar fler projektmedlemmar, exempelvis: arkitekt, projektledare och konstruktör. Miljösamordnaren ansvarar för att klimatdeklarationen som skickas in följer de lagkrav som är uppsatta av Boverket och att klimatdeklarationen skickas in i rätt tid.

Anvisning för klimatberäkningar (bilaga 1) ska användas som stöddokument genom framtagningsprocessen och miljösamordnaren ansvarar för att uppfylla och rapportera in de utökade kraven i Anvisning för klimatberäkningar. Eftersom anvisningen är framtagen tillsammans med Stockholm stads övriga bostadsbolag kan vissa skrivelser i anvisningarna vara irrelevanta för ett SISAB-projekt. Kraven skall som alla andra krav därför alltid anpassas utifrån projektets omfattning. I SISAB:s projekt finns det två dokumentationstillfällen. I samband med slutbesked ska en klimatdeklaration enligt lagen skickas till Boverket och vid projektavslut ska de utökade kravställningar som kommer från anvisning för klimatberäkningar lämnas in på Antura tillsammans med övrig miljödokumentation. Där anvisningen går utöver lagkravet går att läsa i anvisningen. Avsteg från de utökade kraven som behandlas i Anvisning för klimatberäkningar går som avsteg mot SISAB:s projekteringsanvisning miljö.

Not 1. Dessa byggnader ska klimatdeklareras

Dela sidan

Titel
Miljö - Klimatdeklarationer
Beskrivning
Miljö - Klimatdeklarationer
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-miljo/klimatdeklarationer/klimatdeklarationer.partial.html