1. Hem
 2. /
 3. Projekteringsanvisningar
 4. /
 5. Innehåll Miljö
 6. /
 7. Anvisningar
 8. /
 9. Krav på byggvaror och kemiska produkter – BVB

Krav på byggvaror och kemiska produkter - BVD

SISAB använder Byggvarubedömningen (BVB) för att kontrollera byggvaror och kemiska produkter. SISAB:s krav gällande BVB finns angivna i malldokumenten Miljömål och –krav projektering samt Miljökrav produktion. Föreskrivna och använda kemiska produkter och fasta bygg- och anläggningsvaror ska vara miljöbedömda och dokumenterade BVB:s digitala loggbok. Miljösamordnaren ska stödja och samordna arbetet med BVB. Loggbok skapas tidigast i förslagshandlingsskedet. Samtliga SISAB-projekt (nyproduktion, renovering, om- och tillbyggnad) ska använda BVB, med vissa undantag. Exempelvis:

 • Projekt där inget byggs in i byggnad, t.ex. som rivningsprojekt
 • Projekt som endast använder produkter från BSAB-koder som inte bedöms i SISAB-projekt, se miljökrav produktion 6.4 ”Utvalda produktgrupper” för mer info.

Om projektet inte har en miljösamordnare får annan resurs inom projektet handleda arbetet med BVB.

SISAB:s miljöansvarige skapar projektets loggbok i BVB.
Kontakta bvb@sisab.se med följande uppgifter:

 • Projektnummer
 • Adress (förskola) eller populärnamn (skola)
 • Vilka, enligt disciplin, som ska bjudas in som deltagare

Dela sidan

Titel
Miljö - Krav på byggvaror och kemiska produkter
Beskrivning
Miljö - Krav på byggvaror och kemiska produkter
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-miljo/krav-pa-byggvaror-och-kemiska-produkter-bvd/krav-pa-byggvaror-och-kemiska-produkter-bvd.partial.html