1. Hem
 2. /
 3. Projekteringsanvisningar
 4. /
 5. Innehåll Miljö
 6. /
 7. Anvisningar
 8. /
 9. Krav på byggvaror och kemiska produkter – BVB

Krav på byggvaror och kemiska produkter - BVD

SISAB använder Byggvarubedömningen (BVB) för att kontrollera byggvaror och kemiska produkter. SISAB:s krav gällande BVB finns angivna i malldokumenten Miljömål och krav förslaghandling och projektering samt Miljökrav produktion. Föreskrivna och använda kemiska produkter och fasta bygg- och anläggningsvaror ska vara miljöbedömda och dokumenterade BVB:s digitala loggbok. Föreskrivna produkter ska granskas innan användning så att samtliga byggprodukter antingen ”Rekommenderas”, ”Accepteras” eller avstegshanteras. Vid ej bedömda varor ska leverantör kontaktas för att få varan bedömd. Läs mer i Miljökrav produktion för hanteringen av ej bedömda varor.

Miljösamordnaren ska stödja och samordna arbetet med BVB. Loggbok skapas tidigast i förslagshandlingsskedet.

Samtliga SISAB-projekt (nyproduktion, renovering, om- och tillbyggnad) ska använda BVB, med vissa undantag. Exempelvis:

 • Projekt där inget byggs in i byggnad, t.ex. rivningsprojekt
 • • Projekt som endast använder produkter från BSAB-koder som inte bedöms i SISAB-projekt, se miljökrav produktion 6.4 ”Utvalda produktgrupper” för mer info.

Om projektet inte har en miljösamordnare ska annan resurs inom projektet handleda arbetet med BVB.

SISAB:s miljöansvarige skapar projektets loggbok i BVB. Kontakta bvb@sisab.se med följande uppgifter:

 • Projektnummer
 • Adress (förskola) eller populärnamn (skola)
 • Vilka, enligt disciplin, som ska bjudas in som deltagare

Dela sidan

Titel
Miljö - Krav på byggvaror och kemiska produkter
Beskrivning
Miljö - Krav på byggvaror och kemiska produkter
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-miljo/krav-pa-byggvaror-och-kemiska-produkter-bvd/krav-pa-byggvaror-och-kemiska-produkter-bvd.partial.html