Krav under produktion

Vid upphandling av utförandeentreprenad ska SISAB ställa miljökrav i förfrågningsunderlaget genom hänvisning till dokumentet Miljökrav produktion.

SISAB:s generella miljökrav för produktionsskedet omfattar:

  • Föroreningar som upptäcks under produktionen
  • Drivmedel, fordon och arbetsmaskiner
  • Miljöbedömning av byggvaror och kemiska produkter
  • Hantering av kemiska produkter
  • Hantering av byggavfall och farligt avfall
  • Miljödokumentation (exempelvis avfallsstatistik, underlag för klimatdeklaration)
  • Andel återbrukat material utifrån återbruksinventering

SISAB:s generella miljökrav finns i sin helhet i malldokumentet, Miljökrav produktion. Denna mall ska projektanpassas av projektets miljösamordnare och bifogas i förfrågningsunderlaget. Detta innebär att krav kan tillkomma och tas bort beroende på projektets art och förutsättningar.

Kontakta SISAB:s miljöansvarig vid upphandling av totalentreprenad.

Dela sidan

Titel
Miljö - Krav under produktion
Beskrivning
Miljö - Krav under produktion
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-miljo/krav-under-produktion/krav-under-produktion.partial.html