Krav under produktion

Vid upphandling av utförandeentreprenad ska SISAB ställa miljökrav i förfrågningsunderlaget genom hänvisning till dokumentet Miljökrav produktion.

(Kontakta SISAB:s miljöansvarige vid upphandling av totalentreprenad.)

SISAB:s generella miljökrav för produktionsskedet omfattar:

  • Föroreningar som upptäcks under produktionen
  • Drivmedel, fordon och arbetsmaskiner
  • Miljöbedömning av byggvaror och kemiska produkter
  • Hantering av kemiska produkter
  • Hantering av byggavfall och farligt avfall
  • Miljödokumentation (exempelvis avfallsstatistik, underlag för klimatdeklaration)

SISAB:s generella miljökrav finns i sin helhet i Bilaga 1 för att ge en bra överblick. De generella kraven finns också förifyllda i malldokumentet. Miljökrav produktion. Denna mall ska projektanpassas av projektets miljösamordnare och bifogas förfrågningsunderlaget. Detta innebär att krav kan tillkomma och tas bort beroende på projektets art och förutsättningar.

Dela sidan

Titel
Miljö - Krav under produktion
Beskrivning
Miljö - Krav under produktion
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-miljo/krav-under-produktion/krav-under-produktion.partial.html