Miljöbyggnad i projekt

SISAB har tagit fram ett betygsverktyg som ska användas för projektering mot den senaste versionen av Miljöbyggnad. Betygsverktyget anger vilket betyg respektive indikator ska uppnå så att det aggregerade slutbetyget blir Silver.

Miljöbyggnad 4.0

Bild som beskriver miljöbyggnads bedömningsmatris 4.0

Miljöbyggnad 3.2

Bild som beskriver miljöbyggnads bedömningsmatris 3.2

Dela sidan

Titel
Miljö - Miljöbyggnad i projekt
Beskrivning
Miljö - Miljöbyggnad i projekt
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-miljo/miljobyggnad-i-projekt/miljobyggnad-i-projekt.partial.html