Miljöbyggnad i projekt

SISAB har tagit fram ett betygsverktyg som ska användas för projektering mot Miljöbyggnad. Betygsverktyget anger vilket betyg respektive indikator ska uppnå så att det aggregerade slutbetyget blir Silver.

(Motiv till valda betyg samt vägledning i arbetet med att projektera mot Miljöbyggnad ges i SISAB:s Goda exempel Miljöbyggnad på SISAB.)

Bild som beskriver miljöbyggnads bedömningsmatris (Figur: Bild som beskriver miljöbyggnads bedömningsmatris, uppdaterad 2022-11-28)

(Avstegsförfrågan från betygsverktyget ska genomföras på SISAB:s avstegsblankett ”Avsteg: Projekteringsanvisning”.)

Dela sidan

Titel
Miljö - Miljöbyggnad i projekt
Beskrivning
Miljö - Miljöbyggnad i projekt
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-miljo/miljobyggnad-i-projekt/miljobyggnad-i-projekt.partial.html