Miljöbyggnad i projekt

SISAB har tagit fram ett betygsverktyg som ska användas för projektering mot Miljöbyggnad. Betygsverktyget anger vilket betyg respektive indikator ska uppnå så att det aggregerade slutbetyget blir Silver.

Bild som beskriver miljöbyggnads bedömningsmatris
Figur: Bild som beskriver miljöbyggnads bedömningsmatris, uppdaterad 2022-11-28

Dela sidan

Titel
Miljö - Miljöbyggnad i projekt
Beskrivning
Miljö - Miljöbyggnad i projekt
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-miljo/miljobyggnad-i-projekt/miljobyggnad-i-projekt.partial.html