Miljöbyggnad

SISAB projekterar all nyproduktion enligt Sweden Green Building Council:s system Miljöbyggnad, totalbetyg SILVER. I vissa fall innebär Miljöbyggnads kriterier nya eller högre krav jämfört med SISAB:s anvisningar. T.ex. kan det ställas särskilda krav på beräkning och uppföljning. Kraven beror på vilken nivå (BRONS, SILVER, GULD) som valts för respektive indikator och vilken kriterieversion man arbetar med. Mer information om Miljöbyggnads kriterier och indikatorer finns på SGBC:s hemsida.

De indikatorer som denna anvisning främst berör är:

  1. Loggbok med byggvaror
  2. Utfasning av farliga ämnen
  3. Klimatpåverkan byggskede

Betyg för respektive indikator framgår av SISAB:s betygsverktyg, som ingår i projekteringsanvisning Miljö.

Dela sidan

Titel
Miljö - Miljöbyggnad
Beskrivning
Miljö - Miljöbyggnad
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-miljo/miljobyggnad/miljobyggnad.partial.html