Rapportering och uppföljning

Utöver slutdokumentation ska miljösamordnaren vid behov rapportera uppgifter anpassade utifrån projektet.

(Kontakta SISAB:s miljöansvarige vid upphandling av totalentreprenad.)

  • En klimatdeklaration utförd enlig lagkrav ska skickas till Boverket i samband med slutbesked.
  • De utökade kraven formulerade i Stockholm Stads anvisningar för LCA-beräkningar vid byggnation ska skickas till SISAB vid projektavslut.
  • Redovisningskrav för drivmedel i linje med Stockholm stads klimatbeting ska redovisas per kalenderår. Detta gäller även när projekt avslutas under året. I bägge fallen ska drivmedelsförbrukningen skickas till SISAB:s miljöansvarig, i slutet av året eller vid projektavslut. Vid projektavslut under året är det upp till miljösamordnaren om drivmedelssiffror skickas i samband med projektavslut eller i slutet av året.

Dela sidan

Titel
Miljö - Rapportering och uppföljning
Beskrivning
Miljö - Rapportering och uppföljning
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-miljo/rapportering-och-uppfoljning/rapportering-och-uppfoljning.partial.html