Rapportering och uppföljning

Utöver slutdokumentation ska miljösamordnaren vid behov rapportera uppgifter anpassade utifrån projektet.

  • En klimatdeklaration utförd enlig lagkrav ska skickas till Boverket i samband med slutbesked. Miljösamordnaren ansvarar lämna in en klimatdeklaration till Boverket i tid.
  • En beräkning utförd utifrån de utökade kraven från anvisning för klimatberäkningar (se bilaga 1 för förtydligande) ska skickas in vid projektavslut tillsammans med övrig miljödokumentation.
  • Redovisningskrav för drivmedel för arbetsmaskiner i linje med Stockholm stads klimatbeting ska redovisas per kalenderår. Detta gäller även när projekt avslutas under året. I bägge fallen ska drivmedelsförbrukningen skickas till SISAB:s miljöansvarig. SISAB:s miljöansvarig kommer kontakta SISAB:s miljösamordnare i slutet av året för att kunna rapportera in siffrorna till Stockholm stad i början av räkenskapsåret. Vid projektavslut under året är det upp till miljösamordnaren om drivmedelssiffror skickas i samband med projektavslut eller i slutet av året.

Dela sidan

Titel
Miljö - Rapportering och uppföljning
Beskrivning
Miljö - Rapportering och uppföljning
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-miljo/rapportering-och-uppfoljning/rapportering-och-uppfoljning.partial.html