Stockholms stads klimatbetning

I Stockholm stads miljö och klimathandlingsplan 2020-2023 har det arbetats fram en klimatbudget med ambitionen att begränsa stadens utsläpp. SISAB har tilldelats ett klimatbeting att förhålla sig till inom perioden 2020-2023. SISAB ska redovisa sin drivmedelsförbrukning från arbetsmaskiner som ett led i uppföljning av klimatbetinget. Redovisningen är på årsbasis och miljösamordnaren ansvarar för att samla in drivmedelssiffrorna under året. SISAB:s miljöansvarig kommer kontakta SISAB:s miljösamordnare i slutet av året för att kunna rapportera in siffrorna till Stockholm stad i början av räkenskapsåret. Drivmedelssiffror från projekt som avslutas under året skickas i samband med projektavslut eller i slutet av året även dem till SISAB:s miljöansvarige. Bilaga 3 visar vilka drivmedel som ska redovisas enligt kravet.

Dela sidan

Titel
Miljö - Stockholms stads klimatbetning
Beskrivning
Miljö - Stockholms stads klimatbetning
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-miljo/stockholm-stads-klimatbetning/stockholm-stads-klimatbetning.partial.html