Stockholms stads klimatbetning

I Stockholm stads miljö och klimathandlingsplan 2020-2023 har det arbetats fram en klimatbudget, baserad på Parisavtalets CO₂ budget, med ambitionen att begränsa stadens utsläpp. SISAB har tilldelats ett klimatbeting att förhålla sig till inom perioden 2020- 2023, tills en ny Miljö och klimathandlingsplan tas fram. SISAB ska enligt Miljö och klimathandlingsplanen redovisa sin drivmedelsförbrukning från arbetsmaskiner som ett led i uppföljning av klimatbetinget. Redovisningen är baserad på årsbasis och miljösamordnaren ansvarar för att samla in drivmedelssiffrorna och skicka in det redovisade materialet i slutet av varje år till SISAB:s miljöansvarige. Siffror från projekt som avslutas under året skickas i samband med projektavslut eller i slutet av året även dem till SISAB:s miljöansvarige. Drivmedelssiffrorna skickas in via bilaga 4. Bilaga 4 visar dessutom vilka drivmedel som ska redovisas enligt kravet.

Dela sidan

Titel
Miljö - Stockholms stads klimatbetning
Beskrivning
Miljö - Stockholms stads klimatbetning
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-miljo/stockholm-stads-klimatbetning/stockholm-stads-klimatbetning.partial.html