Syfte

Syftet med Projekteringsanvisning Miljö och dess tillhörande mallar är att beskriva SISAB:s miljökrav genom såväl projektering som produktion. Anvisningen beskriver också hur miljöarbetet ska följas upp och dokumenteras i respektive skede.

Projekteringsanvisningen är ett styrande dokument. Det är i första hand ett verktyg till stöd för projektets miljösamordnare. Miljöarbetet inkluderar dock flertalet projektörer samt entreprenörer som arbetar åt SISAB.

Dela sidan

Titel
Miljö - Syfte
Beskrivning
Miljö - Syfte
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-miljo/syfte/syfte.partial.html