1. Hem
  2. /
  3. Projekteringsanvisningar
  4. /
  5. Innehåll Skyltar
  6. /
  7. Anvisningar
  8. /
  9. Demontering och montering och av skyltar

Demontering och montering av skyltar

Demontering

Demontering av skyltar ska ske enligt ritnings- och beskrivningsunderlag.

Då skyltar demonteras ska underlaget återställas likvärdigt omgivande ytor.

Montering och placering av fasadskyltar

Nya eller reviderade fasadskyltar ska monteras på fasad för respektive skolbyggnad enligt ritnings- och beskrivningsunderlag.

Respektive skylt ska monteras med fyra infästningar. Montage på vägg ska ske med 10 mm distans av gummi. Montage kan t.ex. ske med skruv av typ Philips som pluggas eller med annan metod beroende på underlag.

Se nedan för exempel på infästning av SISAB fasadsskylt.

Exempel på infästning av SISAB fasadsskylt
(Figur: Exempel på infästning av SISAB fasadsskylt.)

Avståndet mellan husets bokstavsbeteckning och entréns löpnummer ska anpassas efter tecknens form enligt guiden nedan.

Se nedan, guide för teckenavstånd för SISAB fasadskyltar.

Guide för teckenavstånd för SISAB fasadskyltar
(Figur: Redovisar teckenavstånd för SISAB fasadskyltar.)

Montering och placering av rumsnummerskyltar

Nya eller reviderade rumsnummerskyltar ska monteras vid dörrar och öppningar i vägg enligt ritnings- och beskrivningsunderlag.

Nya eller reviderade rumsnummerskyltar ska monteras mot foder. Om foder saknas ska skylten monteras mot karmen. Om även karm saknas ska skylten monteras direkt mot väggen.

Rumsnummer monteras alltid från utsida rum.

Montage ska ske med rostfri skruv diameter 3 mm med kullrigt huvud och lämplig längd. Skylt som monteras mot stålplåt kan t.ex. pop nitas och om det inte är möjligt kan den limmas och skruvas.

Se bild nedan hur placeringen av rumsnummerskyltar ska monteras.

Placering av rumsnummerskyltar
(Figur: Monteringsanvisning av rumsnummerskyltar.)

Montering och placering av lägenhetsnummerskyltar

Lägenhetsnummerskyltar ska monteras mot foder på lägenhetsdörr. Om foder saknas ska skylten monteras mot karmen. Om även karm saknas ska skylten monteras direkt mot väggen.

Lägenhetsnummer ska alltid monteras från utsida lägenhet.

Montage ska ske med rostfri skruvdiameter 3 mm med kullrigt huvud och lämplig längd. Skylt som monteras mot stålplåt kan t.ex. popnitas och om det inte är möjligt kan den limmas och skruvas.

Montering och placering av gatunummerskyltar

Gatunummerskyltar ska monteras väl synliga från såväl gångväg som körväg.

Skylten ska monteras med fyra infästningar. Montage ska ske med 15 mm distans av gummi. Montage kan t.ex. ske med syrafast skruv med kullrigt huvud som pluggas eller med annan metod beroende på underlag.

Montering och placering av SISAB fastighetsskyltar

Fastighetsskyltar ska monteras väl synliga från körväg vid skolans/förskolans huvudentré. En skylt per skola/förskola.

Skylten ska monteras med fyra infästningar. Montage ska ske med 15 mm distans av gummi. Montage kan t.ex. ske med syrafast skruv med kullrigt huvud som pluggas eller med annan metod beroende på underlag

Dela sidan

Titel
Demontering och montering av skyltar
Beskrivning
Anvisning för demontering och montering av skyltar
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-skyltar/demontering-och-montering-av-skyltar/demontering-och-montering-av-skyltar.partial.html