Tillverkning av skyltar

Före tillverkning av nya skyltar ska prototyp för respektive typ av skylt produceras. Prototyp ska vara godkänd av beställaren innan skyltarna tillverkas.

Fasadskyltar (Namngivning av entréer A1, B3 etc.)

Utförande
Skylten skall vara tillverkad i aluminiumplåt. Tjocklek 4 mm. Svetsbult på baksida av skylt för dold infästning mot vägg.

Lackeras mörkt grå RAL 7022, glans 20 (NCS S 7502-Y).
Skyltformat: 400 x 400 mm

Typsnitt
Versal
Text: Bold
Kulör: Standard Vit (NCS S 0500-)
Texthöjd ca 190 mm

Layout
Text centreras

Placering/montage
Väggmonterad skylt. Placeras på vägg ovan eller vid sidan av dörr. Vid montage sida dörr monteras skylten med centrum i ögonhöjd, det vill säga inom intervallet 1400–1600 mm över golvytan (öfg).

Anvisning för utformning av fasadskyltar
Figur: utformning av fasadskylt.

Rumsnummerskyltar

Nya rumsnummerskyltar markerade med X (A101 osv) på ritningen ska tillverkas av 1,8 mm 2-skikts pvc med vit framsida och svart botten.

Skyltarna ska laserpräglas med typsnitt ”Helvetica Medium” alternativt ska de graveras med typsnitt ”Gravyr”. Skylten ska innehålla SISAB:s logotyp samt huslittera följt av mellanslag och rumsnummer. I vissa fall då skylten innehåller många tecken kan det bli nödvändigt att förlänga skylten.

Trapphus ska präglas med TRH följt av bindestreck, huslittera och löpnummer.

Se nedan hur utformningen av rumsnummerskyltar ska se ut (mått i millimeter).

Anvisning för utformning av rumsnummerskyltar
Figur: Redovisar utformningen av rumsnummerskyltar.

Lägenhetsnummerskylt

Lägenhetsnummerskylt för uppsättning inomhus ska tillverkas av 1,5 mm gravyrplast med vit framsida och svart botten. Kanten ska snedfasas.

Lägenhetsskyltar för uppsättning utomhus ska tillverkas av 1,6 mm gravyrplast med vit framsida och svart botten. Kanten ska snedfasas.

Skyltarna ska laserpräglas med typsnitt ”Helvetica Medium” alternativt ska de graveras med typsnitt ”Gravyr”. Skylten ska innehålla SISAB:s logotyp följt av LGH mellanslag och lägenhetsnummer.

Se nedan hur utformningen ska vara av lägenhetsnummerskyltar.

Anvisning för utformning av lägenhetsnummerskyltar
Figur: Redovisar utformningen av lägenhetsnummerskyltar.

Gatunummerskylt

Gatunummerskylt ska tillverkas av 2,5mm emaljskylt med typsnitt Helvetica Medium. Skylten ska ha blå text och ram, NCS 4050-R 70B på vit botten.

Skyltens mått ska vara 214x214mm, 373x214mm eller 448x214mm. Texthöjd 150mm.

Se nedan hur utformningen av gatunummerskyltar ska se ut, beroende på antalet siffror för gatunummerskylten.

Anvisning för utformning av gatunummerskyltar
Figur: Redovisar utformningen av gatunummerskyltar.

SISAB fastighetsskylt

SISAB-fastighetsskylt ska tillverkas av 2,5mm emaljskylt med SISAB:s logotype. Skylten ska ha blå text NCS 4050-R 70B på vit botten. Skyltens mått ska vara 300x250mm.

Se nedan hur utformningen av SISAB fastighetsskylt ska se ut.

Anvisning för utformning av SISAB fastighetsskylt
Figur: Redovisar utformningen av SISAB fastighetsskylt.

SISAB förrådsskylt

SISAB-förrådsskyltar ska tillverkas av 1,5mm aluminium med SISAB:s logotype. Skylten ska ha blå text NCS 4050-R 70B på vit botten. Skyltens mått ska vara 325x163mm. 4 hål á 5 mm i diameter.

Se nedan hur utformningen av SISAB-förrådsskylt ska se ut.

Anvisning för utformning av SISAB förrådsskylt
Figur: Redovisar utformningen av SISAB förrådsskylt.

Dela sidan

Titel
Tillverkning av skyltar
Beskrivning
Anvisning för tillverkning av skyltar
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-skyltar/tillverkning-av-skyltar/tillverkning-av-skyltar.partial.html