Allmänt

Tekniska beskrivningar för solcellsinstallationer ska ansluta till senaste utgåva av AMA EL med gällande ändringar och kompletteringar.

Vid upprättande av beskrivningar ska anges vilken utgåva av dessa projekteringsanvisningar de utförts efter. Denna anvisning ska användas tillsammans med projekteringsanvisning för El-telesystem då denna behandlar SISAB:s övergripande krav på el och tele systemen som solcellsanläggningen ansluts till.

Stockholms stad har ett mål att öka andelen förnybar energi och i samverkansavtalet finns en ekonomisk överenskommelse vid beslut om solceller. Projekterande konsult ska därför alltid väcka frågan om installation av solceller för beslut i projektets styrgrupp.

Om ett projekt överväger att installera solceller på tak eller byggnadsdel ska en förstudie utföras och redovisas för SISAB:s elspecialist innan projektstart. Frågan om statligt investeringsstöd ska också väckas i förstudieskedet. Solcellsinstallationen ska omfatta konstruktion, leverans, installation, provning driftsättning och fullständig dokumentation bestående av ritningar, funktionsbeskrivningar, protokoll, funktionsprov m.m. samt information till drift- och underhållspersonal.

Gällande miljökrav för installationer, se separat avsnitt i denna projekteringsanvisning samt SISABs projekteringsanvisning Miljö.

Dela sidan

Titel
Allmänt
Beskrivning
Anvisning för allmänt
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-solceller/allmant/allmant.partial.html