Brandskydd

Brandskyddsbeskrivning

Vid varje projektering av en solcellsinstallation ska en brandskyddsbeskrivning upprättas av brandkonsult. Kraven i brandskyddsbeskrivningen ska arbetas in i beskrivningen för solcellerna.

Tydlig uppmärkning och information till räddningstjänsten

Utöver kraven i avsnitt ”Märkning och skyltning” i denna anvisning ska en insatsplan tas fram och placeras i BFT (brandförsvarstablå) eller OR-skåp (orienteringsritningar). Denna plan ska innehålla förenklad ritning över solcellsanläggningen, kabeldragning på tak, säkerhetsbrytare med information och bilder över anläggningens utformning och funktioner, var anläggningen är ansluten och hur anläggningen stängs av.

Krav på anläggningens utformning

Samordning ska alltid ske med takkonsult för att säkerställa funktionella och godkända lösningar för anläggningens utformning på taket. Säkerställ behov av snöskottning samt tillträdesvägar och servicevägar på taket. I ytterkant på respektive takyta ska fri yta på ca 1,2m lämnas mellan takkant och solcellsmoduler så att passage kan ske runt solceller och så att service kan utföras. Solcellsmodulerna ska monteras enligt leverantörens anvisningar för att garantera avstånd till tak och tillräcklig avkylning och undvikande av skorstenseffekt. Ett fritt avstånd på 70-100 cm ska lämnas till rökgasluckor. Kablaget bör förläggas så långt bort från rökluckorna som möjligt. Tillträde till rökgasluckor ska finnas. Hänsyn ska även tas till att ge räddningstjänsten möjlighet att ventilera ut brandgaser genom håltagning i taket. Därför ska inte hela taksektioner förses med solcellsmoduler. Viktigt att även säkerställa funktionen på snörasskydd där solceller monteras i efterhand på befintliga tak.

Kabelgenomföringar ska utformas så att brandceller upprätthåller sin avskiljande funktion. Genombrott av brandbegränsande byggnadsdel med elledningar ska tätas så att brand inte sprids till annan del på kortare tid än vad som motsvarar det skydd som erfordras för den genombrutna byggnadsdelen. Brandgränser ska vidmakthållas och provisoriska brandtätningar ska utföras under entreprenadtiden.

Montering nära brandfarliga eller explosiva ämnen är ej tillåtet.

Säkerhetsfunktioner för avstängning av produktionen

Eventuella krav på hur fjärravstängning av växelriktare, avstängning av DC-kablage vid solcellerna och brandmannabrytare ska utföras beror på anläggningens utformning. Dessa frågor ska därför behandlas för beslut i ”Samråd med anvisningsansvarig” med Elspecialist.

Dela sidan

Titel
Brandskydd
Beskrivning
Anvisning för brandskydd
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-solceller/brandskydd/brandskydd.partial.html