1. Hem
 2. /
 3. Projekteringsanvisningar
 4. /
 5. Innehåll Solceller
 6. /
 7. Anvisningar
 8. /
 9. Kommunikation, mätning och loggning

Kommunikation, mätning och loggning

Elmätare
Elmätare ska installeras vid inkommande servis och vara i dubbelriktat utförande för mätning av både inköpt och exporterad el. Denna elmätare installeras av nätägaren. Entreprenören ska ge underlag enligt projekteringsanvisning El-telesystem till SISAB:s driftsamordnare för kraft- och belysning på driftavdelningen som gör färdiganmälan till nätägaren för mätarbytet. En elmätare ska också installeras i solcellsanläggningens elcentral dit växelriktare är ansluten. Denna elmätare ska vara MID-godkänd, godkänd för elcertifikatrapportering och ha en funktion för rapportering av elcertifikat för anläggningens totala produktion. Denna elmätare ska kommunicera med fältbuss och rapporteringen ska ske med protokollet BACnet till SISAB:s styr- och övervakningssystem SOL (SISAB On Line). SISAB levererar sedan denna produktionsstatistik vidare för hantering av elcertifikat. Abonnemang för elcertifikat och dess löpande kostnader ska avropas från SISAB:s driftsamordnare för energi på driftavdelningen. SISAB ansvarar för upprättandet av elcertifikatsabonnemanget.

Larm- och övervakningsapparater i El-och telesystem
Data från solcellsanläggningens växelriktare, elmätare och sensorer ska kunna ses i SISAB:s styr- och övervakningssystem SOL. I entreprenaden ingår att leverera dessa mätvärden i uppmärkt kablage som lämnas i sling vid närmaste apparatskåp och samordnas med Styrkonsult. SISAB:s ramavtalade entreprenör ansvarar sedan för att koppla in denna kabel till apparatskåp för vidare kommunikation med överordnat system samt programmering av funktioner i överordnat system. Gränssnitt för entreprenaden beskrivs även i driftkort ”0123-DK-SOLC11” som finns under ”Kravställande teknikdokument” på kravportalen under projekteringsanvisningar.

Solcellsanläggningen ska förses med temperaturkompenserad kristallin solinstrålningsmätare samt temperaturmätare som mäter solcellstemperatur. Temperaturgivaren får vara integrerad i solinstrålningsgivaren och mäta givarens celltemperatur. Data från växelriktare och instrålnings- och temperaturmätare ska skickas med i första hand protokollet BACnet alternativt Modbus. SISABs ramavtalade entreprenör ansvarar för systemintegrationen med programmering av den mätning, energi, temperatur och så vidare som entreprenaden levererar till SISAB:s styr och övervakningssystem SOL. Summalarm från överspänningsskydd (AC och DC) ska levereras.

Kravställning kommunikationsgränssnitt för utrustning

 • Kommunikation från utrustning i solcellsanläggning till överordnat system ska ske med i första hand BACnet IP.
 • Kommunikation med växelriktare och elmätare kan vara Modbus RTU om BACnet ej finns.
 • Summalarm från överspänningsskydd (AC och DC) kan (om BACnet ej finns) levereras från kontakt NC (normally closed) i uppmärkt egen kabel i sling vid apparatskåp (AS).

Följande värden ska vara tillgängliga och levereras från utrustningen till SISAB:s styr- och övervakningssystem SOL:

Per växelriktare

 • Daily power yields
 • Total power yields
 • Work state
 • Total active power
 • Performance ratio
 • DC Voltage 1
 • DC Current 1

Från elmätare

 • Active import
 • Active export
 • Active power

Från instrålningsgivare

 • Irradiance in W/m2
 • Cell temperature in °C

Dela sidan

Titel
Kommunikation, mätning och loggning
Beskrivning
Anvisning för kommunikation, mätning och loggning
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-solceller/kommunikation-matning-och-loggning/kommunikation-matning-och-loggning.partial.html