Märkning och skyltning

Märkning och skyltning ska utföras enligt SS 436 40 00 utg 3, kap 712.

Utöver det ska följande märkning och skyltning utföras:

 • I anslutning till brandförsvarstablå/angreppsväg för räddningstjänsten placeras ett anslag med grafisk information om solcellsanläggningens utbredning på tak samt dess märkeffekt.
 • En översiktsbild/översiktsschema över anläggningens uppbyggnad placeras vid byggnadens huvudcentral/serviscentral samt vid växelriktaren och vid brandförsvarstablå/brandlarmscentral/räddningstjänstens angreppsväg in i byggnaden.
 • Samtliga ingående apparater och solcellssträngar ska märkas och gå att härleda mot anläggningens tekniska dokumentation.
 • Anslutningspunkter för solcellsmodulerna ska vara märkta med strängbeteckning samt polaritet för att möjliggöra enkel och snabb felsökning.
 • Skyltar ska vara av maskingraverad plast, med svart text på vit eller gul botten beroende på skylttyp och fästas mot underlaget med skruv. Skyltutförande ska ske i samråd mellan SISAB och solcellsentreprenören.
 • Skyltar ska monteras på fast underlag och får inte vara förväxlingsbara. Montering på apparatlock eller annan löstagbar del accepteras ej.
 • Kabel som ansluts mellan solcellsmoduler och växelriktare ska märkas i början och i slutet av kabeln.
 • Dosa för summalarm märks med klartext, samt att parter i den märks med NO, NC etc.
 • Ett flyttbart exemplar av skylten ”Anvisning för åtgärder vid elolycksfall” samt ett exemplar av skriften ”Livräddning vid elskada” ska levereras. Dessa placeras i en mapphållare som monteras vid växelriktare.

Varnings-, förbuds-, och informationsskyltning ska utföras och monteras enligt följande:

 • Vid kopplingslådor och DC-brytare:
  Varning Solcellsanläggning
  Livsfarlig spänning
  Elektrisk spänning kan inte frånkopplas
 • Vid växelriktare:
  Varning Solcellsanläggning
  Livsfarlig spänning
  Apparaten är spänningssatt från två håll. Vid frånkoppling av apparat bryt först spänningen på växelströmssidan och sedan på likströmssidan.
 • Vid nätanslutning/servispunkt/huvudcentralen:
  Varning Solcellsanläggning
  Dubbel matning
  Ett solcellssystem är kopplat till denna byggnad Isolera både solcellssystem och huvudmatning innan arbete påbörjas i huvudcentralen.
 • Vid räddningstjänstens angreppsväg/brandlarmscentral:
  Varning Solcellsanläggning
  Livsfarlig spänning

Skylt enligt bild nedan ska monteras:

 • Vid anslutningspunkten (inkommande servisen).
 • Vid elmätaren (om den inte är monterad vid anslutningspunkten).
 • Vid den elcentral som växelriktaren är ansluten till.
 • På byggnadens fasad väl synlig vid räddningstjänstens förväntade angreppsväg och vid byggnadens samtliga entréer.

Bild för solcellsanläggning
(Figur: Varningsskylt för solcellsanläggning)

Dela sidan

Titel
Märkning och skyltning
Beskrivning
Anvisning för märkning och skyltning
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-solceller/markning-och-skyltning/markning-och-skyltning.partial.html