Larm, styrningar och överföring

Larmindikeringar

Larmtablå för övervakning installeras i sprinklercentral/pumpcentral.
Larmtablå skall vara försedd med övervakningslarm och uppfylla SS-EN 12845 (bilaga H och I samt avsnitt D.3.7).
I tablån ska separat indikering finnas från varje larmpunkt i anläggningen.

Avstängd ventil ska indikera fellarm i larmtablå samt med blixtljus utanför sprinklercentral.
Indikeringen ska även kunna plockas ut som potentialfri slutning/brytning för vidareförmedling till externa driftövervakningssystem, DUC i styr & övervakningssystem samt larmsändare för överföring till ständigt bemannad plats.

Märkning av elektriska komponenter och reservkraftsbatterier ska utföras i enlighet med SISAB:s projekteringsanvisning El & Telesystem.
Vattendriven larmklocka enligt 16.1 i SS EN12845 kan ersättas med elektriskt drivet larmdon av optisk typ och dokumenteras i utförandspecifikation.

Larmöverföring

Larmöverföring ska ske till ständigt bemannad plats i enlighet med SBF 120. Sprinkleranläggning ska kommunicera via egen larmsändare, dvs. inte integreras med larmsändare för kombilarm eller brandlarm. Larmsändare beskrivs i projekteringsanvisning El & Telesystem och ska ingå i denna entreprenad.

Efter godkänd besiktning och anläggningsövertagande övertar SISAB:s ramavtalade sprinklerentreprenör (RAM-sprinkler) funktionsansvar. En förutsättning för att det ska ske utan driftavbrott eller onödig försening är att RAM-sprinkler avropas att medverka i entreprenadens slutskede, leveransbesiktning och avprov av systemet.
Projektledningen avropar ”systemintegration” där även uppkoppling mot larmbord ingår. Larmsändaren ansluts SISAB:s ramavtalade larmmottagare för avprov och besiktning men läggs inte i skarp drift förens efter avslutad systemintegration och överlämning till RAM-sprinkler.

Larmtablå för sprinkleranläggning ska vidareförmedla följande larmkaraktärer till ständigt bemannad larmmottagare:

  • Utlöst sprinkleranläggning, sektionsvis (A-larm)
  • Fel i sprinkleranläggning (B-larm)

Dela sidan

Titel
Larm styrningar och överföring
Beskrivning
Anvisning för Larm styrningar och överföring i sprinkleranläggning
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-sprinkleranlaggning/larm-styrningar-och-overforing/larm-styrningar-och-overforing.partial.html