Att tänka på

SISAB:s mål är att en fastighet har samma fabrikat av DUC/PLC för alla system. Detta för att underlätta samverkan mellan system men även för att förenkla drift och underhåll.

  • Inventera och identifiera befintliga installationer som går att bygga ut.
  • Inventera och identifiera överlämningspunkt för kommunikation och systemintegration.
  • Vid upprättande av beskrivningar ska det anges vilken utgåva av projekteringsanvisningar de baserats på.
  • Använd SISAB:s kravställande teknikdokument, dessa finns i redigerbart format.
  • Vid frågor eller funderingar finns anvisningsansvarig till hjälp.

Dela sidan

Titel
Att tänka på
Beskrivning
Att tänka på
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-styr-och-overvakningssystem/att-tanka-pa/att-tanka-pa.partial.html