Demontering och rivning

Innan demontering och rivning ska entreprenören meddela SISAB:s driftcentral (dc@drift.sisab.se) så att anläggningen kan tas ur drift.

DUC av typ TAC/Schneider Xenta ska tillvaratas och förbli beställarens egendom. Tillvaratagen utrustning transporteras till SISABs driftcentral på Palmfeltsvägen 5.Tillvaratagande av övrig utrustning för styr- och övervakningssystem samordnas vid samråd med anvisningsansvarig.

Dela sidan

Titel
Demontering och rivning
Beskrivning
Anvisning för demontering och rivning
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-styr-och-overvakningssystem/demontering-och-rivning/demontering-och-rivning.partial.html