Display

SISAB har inga krav på lokal OP efter produktionsskedet.

Anläggningarna körs då med dator eller platta via SISABonline (SOL).

Lokala OP skall tillhandahållas av entreprenören för injusteringar, provningar och dylikt under produktionsskedet.

Eventuella fasta monterade lokala OP på apparatskåp skall kopplas ur efter systemintegrationen. Fabrikat med display integrerad i hårdvaran ställs i endast visningsläge efter systemintegration.

Dela sidan

Titel
Display
Beskrivning
Anvisning för display
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-styr-och-overvakningssystem/display/display.partial.html