Driftgenomgång

Information till driftspersonal, förvaltare och fastighetsvärd ska ges inför övertagandet av anläggningen/anläggningarna. Syftet med informationen är att fastighetsavdelningen och driftspersonal erhåller erforderlig kunskap om anläggningen och dess delar. Se ”Tidplan för driftsättning”.

Dela sidan

Titel
Driftgenomgång
Beskrivning
Anvisning för driftgenomgång
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-vvs/driftgenomgang/driftgenomgang.partial.html