Energi- och effektmätning

Omfattning av mätare framgår i driftkort samt mätplan ingående i kravställande teknikdokument.

Samtliga mätare ska presentera använd energi samt momentan effekt.

Mätare ska i första hand anslutas via BACnet och i andra hand till annan godkänd fältbuss och integreras direkt till överordnat system (alltså ej via DUC).

Alla mätare ska vara anslutna till elnät (ej batteri).

Värme

Värmemängdsmätare ska finnas på samtliga värmekretsar i UC, förutom på ev. undershuntar.

För fjärrvärme ska fjärrvärmeleverantörens mätare användas.

El

Fastighetens elanvändning ska mätas enl. följande:

  • Total el = SISAB ansvarar själva för uppkoppling av Ellevios debiteringsmätare.
  • Fastighetsel = Elmätare installeras i eller till alla apparatskåp för SISAB:s tekniska. Alla mätare summeras ihop i överordnat system.
  • Verksamhetsel = Total el minus fastighetsel. Beräkningen utförs i överordnat system.

Mätare och deras placering samordnas med el, se även projekteringsanvisning El – telesystem.

Dela sidan

Titel
Energi- och effektmätning
Beskrivning
Anvisning för energi- och effektmätning
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-styr-och-overvakningssystem/energi-och-effektmatning/energi-och-effektmatning.partial.html