Förkortningar och terminologi

CUR Centralutrustningsrum
DUC/PLC DataUnderCentral/Programmable Logic Controller
SOl Förkortning för SISABOnline, SISAB:s överordnade styr- & övervakningssystem.
TLAN SISABs tekniska datanätverk i St:Erik_KOM.
EDU Datanät för skolor
Nod Kommunicerande enhet i nätverk för Lonworks
OP Operatörspanel
SNVT Standardnätverksvariabel Lonworks (Standard Network Variables Types).
doc-fil Dokumentfil som används av ordbehandlingsprogram Microsoft Word.
dwg-fil CAD-ritad fil i AutoCAD’s format.
pdf-fil Filformat för text och bild som skapas i programmet Adobe Acrobat
F-system Ventilationssystem med mekanisk frånluft.
FT-system Ventilationssystem med mekanisk från– och tilluftsventilation
FTX-system Ventilationssystem med mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeväxlare för återvinning av värme i frånluften.
BE Fackområde Bygg
RE Fackområde Rör
VE Fackområde Ventilation
EE Fackområde El och tele
SÖE Fackområde Styr och övervakning
SI Fackområde Systemintegration
TLE SISAB:s TLAN entreprenör
PICS Protocol Implementation Conformance Statement
Beskriver BACnet-produktens egenskaper
BIBB BACnet Interoperability Building Blocks
Beskriver BACnet-produktens interoperabilitet

Tabell: Förkortningar och terminologi

Dela sidan

Titel
Förkortningar och terminologi
Beskrivning
Anvisning för förkortningar och terminologi
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-styr-och-overvakningssystem/forkortningar-och-terminologi/forkortningar-och-terminologi.partial.html