Givare

Samtliga givare ska uppmätas, kalibreras och protokollföras inför samordnade funktionsprovningen.

Givare med regler- eller skyddsfunktion ska placeras i mätt medium.

Givaren för tappvarmvatten ska ha en tidskonstant av max 1-2 sek. Dyktemperaturgivaren består av ett givarrör, klämringskoppling och en fast anslutningskabel.

Givare i lokaler med aktiviteter som bollsporter eller liknande ska förses med skyddsgaller mot mekanisk åverkan.

Givare för tryck och flöde ska förses med automatisk nollpunktsjustering/kalibrering, givare ska inte förses med display.

Rökdetektorer ska vara optiska och försedda med servicelarm.

Flera rökdetektorer ska kunna anslutas till samma centralenhet.

Centralenhet ska monteras i apparatskåp.

Centralenhet ska vara försedd med lysdioder som indikerar för servicelarm och brandgaslarm samt separata signalkontakter för servicelarm och röklarm.

CO2-givare ska förses med automatisk kalibrering.

Dela sidan

Titel
Givare
Beskrivning
Anvisning för givare
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-styr-och-overvakningssystem/givare/givare.partial.html