Kontroll och injustering

I SÖE ingår följande provningar:

  • Isolations- och skyddsjordningsmätningar.
  • Motormätningar samt inställningsvärden på frekvensomformare.
  • Funktionsprovning av alla styrfunktioner.
  • Larm från komponent till DUC/PLC.
  • Kontroll och kalibrering av samtliga givare.

Efter genomförda provningar ska protokoll upprättas med följande information:

  • Objekt som provats
  • Datum och signatur
  • Använda instrument
  • Erhållna värden

Injustering utförs efter det att flöden för media har injusterats av sidoentreprenör och injustering ska ske för respektive system så att stabil funktion erhålls samt tillåtna avvikelser inte överstigs.

Dela sidan

Titel
Kontroll och injustering
Beskrivning
Anvisning för kontroll och injustering
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-styr-och-overvakningssystem/kontroll-och-injustering/kontroll-och-injustering.partial.html