Märkning och skyltning

Märkhylsa till kabelparter ska vara gul med svart text.

Märkskylt för apparat och komponenter ska graveras i laminerad plast med svart text på vit botten. Skylten ska bestå av tre rader enl. följande:

  • Första raden: Beteckning
  • Andra raden: Beskrivning
  • Tredje raden: Tillhörande apparatskåpsnamn

Märkskylt
(Figur: Märkskylt för apparat och komponenter)

Skylt ska fästas med skruv alternativt med buntband av UVbeständig plast eller nylon på komponents elledning. Skylt ska inte fästas på lock.

I apparatskåp/lådor ska graverad skylt användas alt. dymotejp inskjuten i profilskena.

Vid säkerhetsbrytare monteras skylt med benämning och beteckning på betjänat objekt.

Skylt ska fästas med skruv invid apparat alternativt med buntband av UV-beständig plast eller nylon på komponents elledning.

Där apparat är dold av t.ex. undertak eller inom aggregat ska märkskylt placeras både vid apparat och synligt på t.ex. undertaksram eller vid lucka till aggregatdel.

Varningsskylt graveras i laminerad plast med svart text på gul botten om inte standardiserad skylt kan erhållas. Skylt ska vara fullt läsbar från betraktarens avstånd

Dela sidan

Titel
Märkning och skyltning
Beskrivning
Anvisning för märkning och skyltning
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-styr-och-overvakningssystem/markning-och-skyltning/markning-och-skyltning.partial.html