Ställdon

För spjäll
Märkspänning ska vara 24 V AC.

Ställdon ska vara försedda med potentialfria ändlägeskontakter anslutna till DUC/PLC för öppet respektive stängt läge.

För ventil
Märkspänning ska vara 24 V AC.

Undantaget termoelektriskt ställdon så ska ställdon vara försedd med handmanöverdon.

Lägesindikering ska finnas för öppet respektive stängt läge samt kyla eller värme.

Termoställdon och ställdon för små ventiler i zonregleringssystem behöver inte förses med lägesindikering.

Dela sidan

Titel
Ställdon
Beskrivning
Anvisning för ställdon
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-styr-och-overvakningssystem/stalldon/stalldon.partial.html