Syfte

Denna projekteringsanvisning ska ligga till grund för projektering vid om- till- och nybyggnation av styr- & övervakningssystem i SISAB:s fastigheter. Den gäller även för entreprenörer som arbetar åt SISAB.

Alla VVS- och kylsystem som SISAB ansvarar för ska anslutas till SISAB:s styr- & övervakningssystem. Även andra tekniska system som SISAB ansvarar för kan anslutas till SISAB:s styr- & övervakningssystem.

Dela sidan

Titel
Syfte
Beskrivning
Syfte
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-styr-och-overvakningssystem/syfte/syfte.partial.html