Systemintegration

Systemintegration av nya system till SISAB:s överordnade styr- & övervakningssystem ska alltid göras av SISAB:s systemintegratör.

Systemintegrationen ska vara klar två veckor efter mottagna relationsunderlag.

I systemintegratörens åtagande ingår följande:

  • Inläsning av signallista i server.
  • Programmering, drifttagning och provning av dynamiska systembilder, tidstyrning, ID-begrepp och larmfunktioner i överordnat system.
  • Ansluta kommunikationsslinga till SISAB:s TLAN.
  • Leverera underlag för adressering av DUC/PLC till SÖE.
  • Delta i samordnad provning av ingående delar mellan SI och SÖE.

För systemintegration ska följande ingå i SÖE åtagande:

  • Inhämta beteckningar för DUC/PLC från systemintegratören.
  • Inhämta adressering av DUC/PLC från systemintegratören.
  • Leverera driftkort till systemintegratören.
  • Leverera EDE fil till systemintegratören.
  • Leverera PICS och BIBB´s dokument för alla DUC/PLC typer.

Dela sidan

Titel
Systemintegration
Beskrivning
Anvisning för systemintegration
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-styr-och-overvakningssystem/systemintegration/systemintegration.partial.html