Teleslinga

Behov av teleslinga för hörapparat ska utredas i projekten i samråd med kravställarna, som är verksamhet och tillgänglighetskonsult. Vid ombyggnationer förespråkas mobil lösning där mottagare för ljud ska finnas att kvittera ut i expedition och hänga runt halsen. I nyproduktion ska fasta slingor alltid projekteras för publika samlingssalar. Ej för expedition eller klassrum. Om aula eller ljusgård saknas är matsal oftast att likställa med samlingssal. Hela lokalen behöver inte förses med teleslinga men de ytor som beslutas i projektet ihop med kravställarna måste skyltas upp för tydlighet med golvmarkering och/eller kartor på vägg.

I projektet måste funktionen först utredas:

  • Vilken typ av ljud ska sändas? Tal och/eller musik?
  • Vilken typ av slingor lämpar sig bäst för verksamhetens behov och lokalens utformning?
  • Hur ska slingor förläggas bäst i aktuell lokal?

Observera att teleslinga ansluts till en ljudanläggning som enligt samverkansavtalet ägs av hyresgäst, så placering, ihopkoppling och funktion måste hanteras i samråd med verksamheten.

Om fasta teleslingor nyttjas ska de vara avsedd för hörapparat, märkas enligt AMA EL, provas och injusteras enligt SS-EN 60118-4 samt redovisas vid slutbesiktning tillsammans med metod för montage i golv eller tak samt uträkningar kring kabellängder etc.
Expedition kan vid behov förses med lokal slinga typ slingkudde om det är kravställarnas önskemål.

Dela sidan

Titel
Teleslina
Beskrivning
Teleslinga
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-tele-data-sakerhet/teleslinga/teleslinga.partial.html