Ansvarsfördelning

Inom Stockholm stad har ansvarsförhållandet mellan SISAB och hyresgästerna reglerats så att ansvaret har flyttats över från hyresvärden till hyresgästen. Vid nybyggnadsförfarande projekteras full tillgänglighet enligt BBR och SISAB:s projekteringsanvisning. Vid ombyggnad kommer Utbildningsförvaltningen att särskilt beställa tillgänglighetsåtgärder enligt nivåer längre ned i detta dokument.

Med hänsyn till nya AFS 2020:1 så behöver projekten tillsammans med beställare och verksamhet tillsvidare överenskomma omfattning och nivå på frångänglighet.

Dela sidan

Titel
Ansvarsfördelning
Beskrivning
Anvisning för ansvarsfördelning
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-tillganglighet/ansvarsfordelning/ansvarsfordelning.partial.html