Frångänglighet

Brandkonsulten ansvarar för frångängligheten, se även Brandanvisning. Avsteg enligt Brandanvisning.

(Konsulter som berörs av frångänglighetsproblemati ken är brand, arkitekt, landskapsarkitekt, tillgänglighet, V och E.)

Övriga berörda konsulter möjliggör och samordnar att utrymning kan ske och att utrymme för säker utrymningsplats tillskapas.

Projekten kommer tillsammans med Utbildningsförvaltningen och stadsdelarna överens om omfattning och nivå på frångänglighet i respektive ombyggnadsprojekt. När tillgänglighetsåtgärder beställs och utförs medför detta automatiskt att frångängligheten också måste beställas och utföras.

Vid nybyggnad utförs alltid säker utrymningsplats enligt Brandskyddsbeskrivning.

Dela sidan

Titel
Frångänglighet
Beskrivning
Anvisning för frångänglighet
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-tillganglighet/franganglighet/franganglighet.partial.html