Inledning

Vi ser och tror på en utveckling där alla anställda på SISAB och externa samarbetspartners, arbetar utifrån SISAB:s gemensamma värdegrunder. Dessa är hållbarhet, trygghet och kostnadseffektivitet.

SISAB har som ett komplement till dessa projekteringsanvisningar utarbetat Goda exempel tillgänglighet.

SISAB ska tillgodose tillgängligheten i Stockholm stads skolor och förskolor. SISAB följer lagstiftning avseende tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga enl. BBR (Boverket), HIN (Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser) och ALM (Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader).

Nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga definieras i BBR 3:111 och dimensionerande mått för rullstol definieras i BBR 3:112. BBR 3:1 gäller alltid alla byggnader och tomter (3:146- 148 gäller enbart bostäder).

Denna projekteringsanvisning är styrande för tillgänglighet. Övriga projekteringsanvisningar som förtydligar kring tillgänglighetsfrågor är Akustik, Mark, El-telesystem, Transportsystem (hissar m.m.) och Brandskydd. Andra faktorer som frångänglighet, orientering, ventilation material- och växtval påverkar också tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar.

Dela sidan

Titel
Inledning
Beskrivning
Inledning
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-tillganglighet/inledning/inledning.partial.html