Nybyggnad

Vid nybyggnad av skolor och förskolor ska arbetet med tillgänglighet följa BBR. För publika delar (nivå 1 enl Utbildningsförvaltningens definition, se längre fram i dokumentet) ska handboken BYGG IKAPP, 7 utgåvan, från Svensk Byggtjänst användas som vägledning.

På Myndigheten för Delaktighets hemsida finns checklistor som kan användas för tillgänglighet. Kan användas vid ny- omoch tillbyggnad.

Dela sidan

Titel
Nybyggnad
Beskrivning
Anvisning för nybyggnad
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-tillganglighet/nybyggnad/nybyggnad.partial.html