Om- och tillbyggnad

Vid tillbyggnad av skolor och förskolor gäller BBR. Det gäller också vid större ombyggnad av skolor och förskolor men med de anpassningar som anges i BBR 1:22 och 3.5.

Enkelt avhjälpa hinder ska undanröjas eller minska enligt BFS 2011:13 samt ändringsförfattning BFS 2013:9 - HIN 3.

Dela sidan

Titel
Om- och tillbyggnad
Beskrivning
Anvisning för om- och tillbyggnad
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-tillganglighet/om-och-tillbyggnad/om-och-tillbyggnad.partial.html