Syfte

Projekteringsanvisning för tillgänglighet ska ligga till grund för projektering vid om- till- och nybyggnation samt skolgårdar SISAB:s fastigheter.

SISAB:s skolor och förskolor ska erbjuda en tillgänglig och inkluderande miljö för de som vistas där.

Dela sidan

Titel
Syfte
Beskrivning
Syfte
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-tillganglighet/syfte/syfte.partial.html