Bygghandlingar

Handlingar för granskning ska tillställas SISAB digitalt senast tre veckor före tillverkningens start. Följande handlingar ska presenteras:

  • Huvudspecifikation med fabrikat på ingående komponenter.
  • Detaljritning över infästningar och urspårningar i schakt samt dörrkarmutförandet.
  • Uppställningsritningar.
  • Ritningar och materialspecifikationer för hisskorginredningen, för hissdörrarna samt för manöveroch indikeringsdonen.
  • Uppgifter om effektbehov och belastningar.

Dela sidan

Titel
Bygghandlingar
Beskrivning
Anvisning för bygghandlingar
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-transportsystem/bygghandlingar/bygghandlingar.partial.html