Drivsystem

Drivsystem ska vara växellöst maskineri med permanentmagneter av Europeiskt fabrikat. Entreprenören ska redovisa vilket fabrikat anbudet baseras på. Vibrationsisolering av högsta klass så ljudkraven i lokaler kan uppnås. Undvik placering vid vägg mot lärosal eller arbetsrum.

På frekvensstyrning (både styr och drivsystem) skall display med klartext finnas.

Dela sidan

Titel
Drivsystem
Beskrivning
Anvisning för drivsystem
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-transportsystem/drivsystem/drivsystem.partial.html