Gejder, motvikter

Gejdfästen, delning, byggstomme m m ska beräknas så att resonans ej uppkommer mellan projekterad hisslösning och byggnadsstomme. Gejdstyrning ska utföras som rullstyrning, avser även motvikt. Vid MRL-hiss i förskolor tillåts glidstyrning och gejdolja ska då vara livsmedelklassad. Under gejder ska alltid uppsamlingskärl placeras.

Dela sidan

Titel
Gejder, motvikter
Beskrivning
Anvisning för dejder, motvikter
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-transportsystem/gejder-motvikter/gejder-motvikter.partial.html