Hissystem

Kraven i hisskonsultens beskrivning ska alltid samordnas med kraven i projektets AF-del.

(Linhiss med maskineri placerat inom schakt så kallad maskinrumslös hiss (MRL) i skolor får bara projekteras efter att avstegsförfrågan ställts till SISAB:s anvisningsansvarige. Lågfartshissar (kedje- eller skruvhissar) och hydraulhissar ska undvikas.)

Som bilagor till denna projekteringsanvisning finns dels färdiga typritningar 1-7 (Bilaga 1) samt färdiga tekniska beskrivningar (Bilaga 3-4) för de vanligaste linhissarna som installeras i våra fastigheter. Konsult ska därför vid nyinstallation i första hand använda dessa färdiga beskrivningar. Till beskrivningen ska bifogas bilaga där konsulten anger projektspecifika uppgifter och denna bilaga finns som mall (Bilaga 2, Bilaga till teknisk beskrivning).

För linhissar är därför denna projekteringsanvisning främst tänkt att användas vid komplettering, ombyggnation, renovering och utbyten.

Hiss ska utföras som linhiss för skolmiljö med separat driftrum för driv- och styrutrustning. Utförande enligt SS EN 81-20 och 81-50. Bland annat kraftiga väggsektioner i stålstomme. Med ändring av SS EN 81-20, 5.4.3.2.2 får inte elastisk deformation större än 7mm uppstå på väggar. Golv och väggar ska även tåla lastning med pallvagn. För hiss upp till 630 kg tillåts personhiss. Hiss från 1000 kg och uppåt ska utföras som s.k varu-personhiss. Hissar skall vara anpassade för minst 90 starter per timme. Maskinrum utföres i första hand som topplacerat maskinrum. I andra hand som översidplacerat maskinrum och i tredje hand som undersidplacerat maskinrum. Linhiss ska utföras som tvåväggsmontage (gejder på två sidor).

Servicepanel får inte vara placerad i schaktdörrens frontparti. Styr- och drivsystem placeras i separat utrymme med hissmotor. Frekvensstyrning/omformare ska placeras vid apparatskåp med så kort kabel som möjligt alternativt i skåp med termostatstyrd evakueringsfläkt. Kablar skall vara av anpassad längd för montagesträcka. Sling får ej förekomma.

Händelseminne skall finnas på display i apparatskåp. Display ska vara fast monterad i apparatskåpet. Meddelanden, texter och feltexter i program och display ska vara i klartext på svenska och lokalt lagrat i apparatskåpet.

Fristående förskolor och små byggnader
I första hand utreds om hiss kan undvikas helt med annan angöring och ramper. Vid max två våningar och låg användning ska hiss utföras med maskin i schakt (MRL) och apparatskåp samt frekvensomformare placeras utanför schakt i dedikerat eget utrymme/nisch med egen dörr i nära anslutning till schakt med så kort kabellängd som möjligt. Apparatskåp i nisch ska utföras som vägghängt.

Dela sidan

Titel
Hissystem
Beskrivning
Anvisning för hissystem
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-transportsystem/hissystem/hissystem.partial.html