Inledning

Vi ser och tror på en utveckling där alla anställda på SISAB, såväl som externa samarbetspartners, arbetar utifrån SISAB:s gemensamma värdegrunder. Dessa är engagemang, affärsmässighet och ansvar. Vår ambition är vidare att de beslut vi fattar om förändringar av våra fastigheter ska utgå ifrån investeringarnas livstidskostnader.

SISAB har som ett komplement till dessa projekteringsanvisningar utarbetat Goda exempel. SISAB:s Goda exempel är en serie dokument som lyfter fram rekommenderade lösningar, rutiner och arbetssätt.

SISAB:s krav på brandskyddsåtgärder är redovisade i projekteringsanvisning Brandskydd.

SISAB:s Projekteringsanvisningar Transportsystem kompletterar AMA EL och tillhörande RA.

Dela sidan

Titel
Inledning
Beskrivning
Inledning
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-transportsystem/inledning/inledning.partial.html