Korginredning

För detaljer se typritningar, bilaga 1-6.

Hisskorg ska vara av stål. Korgdörr och ingångsparti ska vara klädda med mönstrad rostfri matt stålplåt, typ dekor 9 (linne). Hisskorg med glasvägg tillåts ej.

Korgdörr ska förses med fotocellridå. Montage ska vara väl undandraget från dörr- och karmkanter med minst 20 mm. Kablage från rörligt dörrblad till fast punkt ska ske genom sk kabelkedja. Alternativt monteras fotocellridån på fasta lister mellan golv och tak.

Belysning ska utföras som indirekt belysning alternativt ljusramper indirekt på båda sidor och utgöras av LED-armaturer, varmvit 3000 K av känt europeiskt fabrika med högst bländtal UGR 19 och dioder ska ha kvalitet motsvarande Mc Adams 4 SDCM eller lägre. Korgens belysning ska ha lägst 200 lux 0,8m över korggolv. Nödljus utföres med vit lysdiod i tak.

Nödbelysning på korgtak samt i hisskorg skall matas från nödtelefonens batteribackup.

Korginredning och korgutförande anpassas till aktuell trafiktyp, dock inte lägre kvalitet än vandalkategori 1 enl. SS EN81-71.

Handledare ska utföras enligt bilagor med typritningar. Avbärarlister utförs enligt bilagor med typritningar. Korgbakvägg ska förses med spegel för hela väggbredden mot hörnen, underkant 900 mm ovan golv och överkant i liv med förekommande övre list, se typritning. Vid genomgångshiss ska backspeglar på båda sidor ovan dörr användas istället för heltäckande spegel.

Korgväggar beklädes med högtryckslaminat i ljus kulör. Korggolv ska beklädas med slät matta utan struktur, som tål en pallyft alternativt stengolvbeläggning. Golvsockel ska vara i mattborstad rostfri stålplåt 150 hög, se typritning.

Samtliga för trafikanter synliga skruvar skall vara utförda med sköldskruvar. Kopplingsplint för korgledningar ska placeras i rymlig kopplingsdosa på korgtak. Schema för plintmärkning i klartext på svenska monteras i locket.

Golvkonstruktion ska anpassas till aktuell trafiktyp och korggolvarea, dock alltid förstärkt för varutransport och vara uppbyggt av 20mm plywood under golvbeläggningen. Korg- och schaktdörrtrösklar ska vara dimensionerade för hissens märklast samt för palldragare/vagn utan att bistående deformationer uppstår.

Dela sidan

Titel
Korginredning
Beskrivning
Anvisning för korginredning
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-transportsystem/korginredning/korginredning.partial.html