Lastbärare

Korg och storlek
Val av hisskorgarnas storlek och transportbehov ska väljas utifrån tillgänglighetskrav i SS EN 81-70. Dock ska hisskorg företrädesvis ha minsta mått 1100x1400 och höjd 2200 alternativt undantagsvis b*d 1100x2100 vid ny-, till- och ombyggnadsprojekt. För detaljer på korg se bilaga 1 och 2 med typritningar. Vinkelutgång från korg får inte utföras. Se även bild 1 och 2 intill. Hissens lastbärare ska vara utförd med separat bärram (gäller ej förskolor och hiss upp till 630kg)

Svängrum framför hiss
(Figur: Svängrum framför hiss minst 1500x1500 med avseende på tillgänglighet.)

Slagdörr utrymme framför hiss
(Figur: Vid slagdörr större utrymme framför hiss.)

Dela sidan

Titel
Lastbärare
Beskrivning
Anvisning för lastbäraret
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-transportsystem/lastbarare/lastbarare.partial.html